Van de voorzitter

door: Piet Doedens (voorzitter)

Beste Apollo-leden en andere site-lezers,

Nu de landelijke standpunten van regeringswege voor een ieder duidelijk zullen zijn en de berichtgeving van het KNKV ons geleerd heeft dat er voor KV Apollo geen wedstrijden meer gespeeld gaan worden dit seizoen, wil het bestuur zich tot jullie wenden.

Voor wat betreft het beginnen van de trainingen voor de jeugdleden wachten wij op de richtlijnen cq het advies van de gemeente. Houd de site in de gaten!

Richtlijnen

Voor de vereniging gelden de richtlijnen die de bond ons voorschrijft. De bond volgt de richtlijnen van NOC NSF, die op haar beurt weer de regerings- cq RIVM- maatregelen volgt. Hierdoor is de situatie ontstaan dat zowel de zaal- als de veldcompetitie voor de rest van dit seizoen komt te vervallen. Vóór de nieuwe peildatum (1 juni) zullen daarom ook alle trainingen en geplande bijeenkomsten op en rond de velden komen te vervallen, dit is een logisch gevolg van de maatregel dat er niet met meerdere personen samengeschoold mag worden.
Hoe het er ná 1 juni uit komt te zien is vooralsnog niet te voorspellen. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte via deze site.

Schoolkorfbaltoernooi

Het Schoolkorfbaltoernooi is eveneens vervallen, de onzekerheidsfactor is te groot. We danken de organisatoren wel voor de inspanningen die zij tot nu toe verricht hebben.

Andere activiteiten

Alle andere activiteiten voor dit seizoen, zoals het Mixtoernooi etc., vervallen ook.

Contributie

Wij begrijpen goed dat de maatregelen tot individuele vragen leiden met betrekking tot de contributie. Jullie contributie wordt voornamelijk besteed aan het kunnen trainen en korfballen in de zaal en op het veld. Wij dienen hiertoe allerlei rekeningen te betalen aan de bond en het Sportbedrijf Heerhugowaard. Hoe deze instanties omgaan met de onvoorziene situatie is vooralsnog niet bekend; wij kunnen op onze beurt daarom nog niet zeggen hoe wij hieromtrent met onze contributiebetalers om zullen gaan. Dit heeft natuurlijk onze volle aandacht en ook hierover berichten wij jullie zo spoedig mogelijk. Aangetekend hierbij dient ook, dat wij als vereniging in de huidige situatie geen inkomsten binnen krijgen (kantine!).
De problemen die zijn ontstaan zijn groot, de gevolgen van de situatie zijn voor een ieder verschillend. De gemeenschappelijke factor waar we als sportvereniging mee te maken hebben, is, dat alle sporters en verenigingsbesturen in het hele land met hetzelfde probleem kampen: hoe om te gaan met de ontstane situatie? Landelijke maatregelen zijn getroffen om de economische schade zo beperkt mogelijk te houden; maatregelen richting sport- en andere verenigingen nog niet en of die er komen is vooralsnog onduidelijk.

Het is moeilijk strijden tegen een onzichtbare tegenstander, verlies ligt daarom op de loer. Laten we er als sporters in ieder geval de moed in houden. Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de persoonlijke levenssfeer!

Namens het bestuur
Piet Doedens