Route kaart KNKV

door: Technische Commissie

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van beperkingen in datgene wat vooral
niet mag in deze lastige coronaperiode. Momenteel bevinden we ons op een kantelpunt waarbij de
rijksoverheid het veilig vindt om steeds meer ruimte te geven. Daarbij is het KNKV blij te horen dat
de waarde van (team)sporten erkend wordt.

Nu met ingang van 16 maart er ook voor de leden van
27 jaar en ouder steeds meer mogelijk is, deelt het KNKV een vooruitzicht met de verenigingen.
Het KNKV heeft goede hoop dat de rijksoverheid de ruimte gaat geven voor het spelen van
competitiewedstrijden in de aankomende periode.

Het KNKV volgt hierin de activiteiten van NOC*NSF om zo de routekaart voor de sport maximaal ingezet te krijgen. Voorwaarde voor het KNKV is vanzelfsprekend dat het veilig en vertrouwd moet zijn en daarbij gaat het KNKV uit van het oordeel van de rijksoverheid. In de bijlage is een routekaart voor de start van de competitie
opgenomen met daarin de mogelijke startmomenten en speelweekenden.

Voor seniorenleden van 27 jaar en ouder is er nu reeds de mogelijkheid om te trainen, hetzij met
enkele beperkingen. Voor de start van de competitie voor de senioren achten wij het noodzakelijk
dat deze leden minimaal 2,5 week de gelegenheid hebben gehad om met volledige weerstand te
trainen.

Het kan ook zijn dat er alleen ruimte komt voor het spelen van competitie voor jeugdteams. In dat
geval zal het KNKV alleen voor die doelgroepen een competitie organiseren aan de hand van de
routekaart en eventueel inspelend op de actualiteit voor de seniorencompetitie

Klik hier voor de route kaart