Hervatten of niet (Update) We gaan weer trainen!

door: Piet Doedens

Aan de leden en ouders van jeugdleden,

Na de berichtgeving van de regering gisteravond is er een nieuwe situatie ontstaan. Deze nieuwe situatie noopt ons om terug te keren op ons oorspronkelijke besluit om het seizoen ‘19 – ‘20 als beëindigd te beschouwen. We gaan de komende tijd benutten om één en ander operationeel te maken. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen. Zij zullen de vereiste maatregelen treffen om op zo kort mogelijke termijn de trainingen op een verantwoorde wijze te laten beginnen. Het voorstel dat zij zullen voorleggen dient wel eerst de goedkeuring van de gemeente te krijgen. Zodra wij groen licht krijgen worden jullie hiervan op de hoogte gesteld en zal duidelijk worden gemaakt hoe de trainingen voor de verschillende leeftijdscategorieën er uit komen te zien. Volg daarom de berichtgeving op de site.

Er zijn vele reacties geweest op onze keuze om niet te gaan trainen met de jongste jeugd. De reacties waren deels positief, maar we hebben ook reacties gehad, die kritisch waren omtrent ons beleid. Wij bedanken iedereen via deze weg die zijn of haar mening aan ons heeft toevertrouwd. Zonder op de inhoudelijke details in te gaan, worden de reacties door het bestuur erg op prijs gesteld.

Namens het bestuur,
Piet Doedens