Corona maatregelen vanuit het kabinet [update]

door: Ciska Lauffer en Koen Montijn

Tijdens de persconferentie van 14 oktober zijn door de regering verscherpte maatregelen medegedeeld. Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet.

In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. Nadere informatie over de zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit de KNKV gedeeld worden.Tot dusver ligt de volledige competitie stil.

Hieronder een korte samenvatting voor zowel de jeugd als de senioren. Daaronder de meest gestelde vragen op een rijtje. Deze maatregelen gelden voorlopig voor de komende drie weken.

 

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

 

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):

 • Er mag in groepen van 2 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

 

Veel gestelde vragen rondom locatie, Sporthallen en trainingen en wedstrijden:

 1. Gaan de competitiewedstrijden door?

Nee, wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen.

 1. Gaan de trainingen door?

Ja, de trainingen voor op het veld gaan door voor de jeugd, de senioren en recreanten zullen niet meer in actie komen op het veld. In de zaal zal de jeugd senioren en de recreanten weer gaan trainen. Het trainingsschema zal alleen wel aangepast worden en binnenkort opnieuw worden gepubliceerd.

 1. Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen voor de sport?

Ja, maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.

 1. Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor kinderen?

Nee, er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

 1. Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen trainen in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

 1. Vallen de sporthallen onder de openbare binnenruimte?

Ja, vanaf 17 jaar en inclusief de trainers, maximaal 30 personen in een sporthal, doordat de sporthal een openbare binnenruimte is, wordt het dragen van mondkapjes dringend verzocht voor de personen die niet deelnemen aan de training!

 1. Hoe ver van de voren mag ik aanwezig zijn voor een training?

Je mag 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.

 1. Mag ik nog wel schoenen wisselen in de sporthal?

Schoenen mogen gewisseld worden 5 min voor aanvang van de training aan de zijkant van het sportveld.

 1. Is de kantine van Apollo gesloten?

Ja, de kantine is gesloten. Dit geldt ook voor de kantine van de Deimoshal.

 1. Zijn de kleedkamers open?

Nee, de kleedkamers zijn op het veld en in de sporthallen gesloten.

 1. Kan ik gebruik maken van de toiletten?

De kantine op het veld is open om gebruik te kunnen maken van de toiletten. De toiletten bij de ingang van de Deimoshal en de toiletten aan de gangzijde van de Hectorlaan zijn te gebruiken. We vragen zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.

 1. Moet ik zelf een bidon meenemen naar de training?

Ja, iedereen neemt zijn eigen bidon mee.

 1. Mogen ouders komen kijken bij trainingen?

Er zijn geen ouders meer toegestaan op het sportcomplex en in de sporthallen. Ook geen ouders in de hal van de sporthal, de deur is volledig gesloten voor ouders. (Ouders wachten op de parkeerplaats of in de auto.)

 1. Is er tijdens trainingsavonden een corona-coördinator aanwezig?

Er is een coördinator aanwezig op en rond het complex en in de sporthallen, om toe te zien op het naleven van de regels.

 1. Gaan de Kangoeroe-trainingen door?

De Kangoeroes worden weer opgestart wanneer ook de ouders in de sporthal of op het sportcomplex zijn toegestaan.

 1. Voldoet de ventilatie van sporthallen aan de normen?

Heerhugowaard sport geeft aan dat de ventilatiesystemen voldoen aan de gestelde strengere Covid 19 eisen.

 1. Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten?

Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 

 Veel gestelde vragen rondom Coronatesten en gezondheid:

 1. Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

 1. Hoe zit het met de contacttijd?

Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest.

 1. Hoe om te gaan met klachten?

Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen (en geen wedstrijd spelen).

 1. Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen(, wedstrijden) en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

 1. Wat als iemand negatief getest wordt?

Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

 1. Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Een vereniging kan dit niet verplichten. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

 1. Hoe ga je om met spelers die vanuit het buitenland terugkeren uit of woonachtig zijn in buitenlands ‘oranje’ of ‘rood’ gebied?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. 8. Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

 1. Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?

Op dit moment gelden er vanuit de KNGF (zie richtlijn) geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers, zolang de desbetreffende speler of arts/fysiotherapeut geen corona gerelateerde klachten heeft.

 1. Mag ik de medische ruimtes gebruiken?

Ja, Deze mogen gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte.

 1. Doet Apollo een gezondheidscheck?

De coach/trainer vraagt voorafgaand aan de training/wedstrijd aan de spelers of zij gezond en klachtenvrij zijn. Deze data slaan wij niet op in verband met de privacywetgeving.

 

De maatregelen die we als vereniging nemen zijn erop gericht ontmoetingen tussen groepen mensen buiten de sportactiviteit zelf zoveel mogelijk te beperken. We rekenen op de medewerking van de leden en andere bezoekers van de vereniging.