Groen licht van de gemeente, we gaan de trainingen hervatten!

door: Ciska, namens het bestuur

De trainingen zullen per 12 mei starten en lopen t/m 3 juli. In bijgaand protocol kun je vinden hoe wij de komende tijd omgaan met de maatregelen rondom Corona.

Voordat je gaat trainen dien je allereerst het procotol goed door te nemen. In bijgaand trainingsschema kun je vinden wanneer je training hebt.

Onze dank gaat uit na Care & Beauty Heerhugowaard te Middenwaard. Zij hebben ons voorzien van een mooie voorraad materiaal- en handreinigingsproducten. Bezoek de winkel in Middenwaard, tegenover de ingang van de AH.

Veel sportplezier!

 

Lees het procotol.

Lees het trainingsschema.

Hervatten of niet (Update) We gaan weer trainen!

door: Piet Doedens

Aan de leden en ouders van jeugdleden,

Na de berichtgeving van de regering gisteravond is er een nieuwe situatie ontstaan. Deze nieuwe situatie noopt ons om terug te keren op ons oorspronkelijke besluit om het seizoen ‘19 – ‘20 als beëindigd te beschouwen. We gaan de komende tijd benutten om één en ander operationeel te maken. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen. Zij zullen de vereiste maatregelen treffen om op zo kort mogelijke termijn de trainingen op een verantwoorde wijze te laten beginnen. Het voorstel dat zij zullen voorleggen dient wel eerst de goedkeuring van de gemeente te krijgen. Zodra wij groen licht krijgen worden jullie hiervan op de hoogte gesteld en zal duidelijk worden gemaakt hoe de trainingen voor de verschillende leeftijdscategorieën er uit komen te zien. Volg daarom de berichtgeving op de site.

Er zijn vele reacties geweest op onze keuze om niet te gaan trainen met de jongste jeugd. De reacties waren deels positief, maar we hebben ook reacties gehad, die kritisch waren omtrent ons beleid. Wij bedanken iedereen via deze weg die zijn of haar mening aan ons heeft toevertrouwd. Zonder op de inhoudelijke details in te gaan, worden de reacties door het bestuur erg op prijs gesteld.

Namens het bestuur,
Piet Doedens

Introductie nieuwe trainer/coach senioren 2 – Seizoen 2020-2021

door: Technische Commissie

Wij, als Technische Commissie, zijn blij om te kunnen melden dat wij Koen Barhorst hebben kunnen toevoegen aan de selectiestaf voor het nieuwe seizoen (2020-2021). Hij gaat met ingang van het nieuwe seizoen senioren 2 onder zijn hoede nemen. Hieronder stelt Koen zich voor.

Voor diegene die mij nog niet kennen, mijn naam is Koen Barhorst, 29 jaar en trotse vader van mijn 2 dochters, Liv en Vajèn, beide spelend in de jeugd bij Apollo. En echtgenoot van Charissa. Ik werk in Amsterdam, bij NS International, waar ik al het Nederlandse treinpersoneel voor Thalys en Eurostar plan.
Voor velen ben ik geen onbekende bij KV Apollo. Ik heb bij Apollo gespeeld van de D tot en met de A-Jeugd en nadat ik 8 jaar gestopt was om mijn droom om assistent-scheidsrechter in het betaald voetbal te worden, te verwezenlijken, heb ik uiteindelijk gekozen om terug te komen bij senioren en heb ik nog een aantal jaren gespeeld bij senioren 3 en 4. Ook heb ik in die tijd nog even samen met Charissa de Kangoeroes gedaan.
Na weer even uit beeld te zijn verdwenen ben ik een paar jaar terug toch gaan helpen bij de Trainingsweekendcomissie. Ondanks dat mijn dochters geen lid waren heeft dat er wel voor gezorgd dat ze warm gemaakt werden voor korfbal en sinds dit jaar spelen ze met veel plezier bij Apollo.
Mijn ambitie is altijd geweest om een team te trainen en/of te coachen, maar in mijn vorige baan vond ik dat ik dit door onregelmatige tijden niet kon maken tegenover een team.
Op 1 januari ben ik begonnen in een nieuwe baan en heb ik Emmy Montijn benaderd om samen met haar Apollo A1 te gaan trainen/coachen.
Hier had ik heel veel plezier in en baalde dan ook dat we door de huidige crisis ons seizoen niet hebben kunnen afmaken. Maar gezondheid gaat natuurlijk voor alles.
Voor mijzelf had ik wel een beeld hoe ik zou willen dat de toekomst eruit zou zien, maar gedurende het zaalseizoen ben ik benaderd voor een geweldige uitdaging.
Met ingang van het nieuwe seizoen zal ik senioren 2 gaan trainen en coachen. Een mooie en spannende kans voor mij.
Ik hoop dat we volgend jaar samen een team kunnen neerzetten dat constant en professioneel is en daarbij de aansluiting houdt richting het 1e zodat wij ook hen kunnen ondersteunen naar een succesvol seizoen. Maar vooral waarin we met veel plezier en goede resultaten weer kunnen gaan korfballen.
Voor nu rest mij niets anders dan iedereen veel gezondheid te wensen. Let allemaal een beetje op elkaar en ik hoop jullie allen langs de velden te zien aan het begin van het nieuwe seizoen!

Groetjes,

Koen Barhorst

Van de Voorzitter (rectificatie opzegdatum moet zijn 15 mei)

door: Piet Doedens

Lieve Apolianen,

Het is een rare tijd; iedereen heeft er last van. Niets staat vast.
Als bestuur blijven we op de hoogte van alles. We doen de dingen die goed zijn op dit moment. Vragen worden gesteld, antwoorden zijn -begrijpelijk- niet zo maar gegeven. Wij duisteren ook.
Opzegtermijn: 15 mei, dat blijft.
Contributie is een heikel punt; we denken na.

Voor wat betreft het beginnen van de trainingen voor de jeugdleden wachten wij op de richtlijnen cq het advies van de gemeente. Houd de site in de gaten!

Goede wensen namens ons, samen en sterk!

Piet

Hervatting trainingen

door: Piet Doedens

Beste ouders van jeugdleden,

Nu er toestemming is van de overheid om weer te gaan sporten, komen er vele vragen bij ons binnen over hoe dit voor de leden van Apollo georganiseerd gaat worden.
De vereniging volgt de procedures zoals die aangegeven worden door de korfbalbond. Eén van de belangrijkste zaken hierbij is de vraag wat de verschillende gemeentes voor richtlijnen geven. Wij wachten op dit moment op de richtlijnen van onze gemeente. Wat wij doen is achter de schermen al vast uitdenken welke maatregelen wij in ieder geval zullen moeten nemen als vereniging.

Zo maar zeggen: we mogen trainen, dus we gaan trainen, kan niet. Er komt veel meer bij kijken voordat we alles operationeel gemaakt hebben. Dit voorbereidende werk moet door mensen gedaan worden, die altijd al veel doen voor de vereniging; deze mensen hebben hierbuiten ook hun dagelijkse bezigheden.
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om het korfballen binnen de gestelde regels weer op te starten. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen in dezen.

Voor alles geldt: veiligheid is het belangrijkste; overhaaste besluiten gaan wij niet nemen.
Help de mensen die bezig zijn om deze unieke situatie toch korfbal vriendelijk te maken en heb waardering voor hun inzet.

Namens het bestuur
Piet Doedens

Van de voorzitter

door: Piet Doedens (voorzitter)

Beste Apollo-leden en andere site-lezers,

Nu de landelijke standpunten van regeringswege voor een ieder duidelijk zullen zijn en de berichtgeving van het KNKV ons geleerd heeft dat er voor KV Apollo geen wedstrijden meer gespeeld gaan worden dit seizoen, wil het bestuur zich tot jullie wenden.

Voor wat betreft het beginnen van de trainingen voor de jeugdleden wachten wij op de richtlijnen cq het advies van de gemeente. Houd de site in de gaten!

Richtlijnen

Voor de vereniging gelden de richtlijnen die de bond ons voorschrijft. De bond volgt de richtlijnen van NOC NSF, die op haar beurt weer de regerings- cq RIVM- maatregelen volgt. Hierdoor is de situatie ontstaan dat zowel de zaal- als de veldcompetitie voor de rest van dit seizoen komt te vervallen. Vóór de nieuwe peildatum (1 juni) zullen daarom ook alle trainingen en geplande bijeenkomsten op en rond de velden komen te vervallen, dit is een logisch gevolg van de maatregel dat er niet met meerdere personen samengeschoold mag worden.
Hoe het er ná 1 juni uit komt te zien is vooralsnog niet te voorspellen. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte via deze site.

Schoolkorfbaltoernooi

Het Schoolkorfbaltoernooi is eveneens vervallen, de onzekerheidsfactor is te groot. We danken de organisatoren wel voor de inspanningen die zij tot nu toe verricht hebben.

Andere activiteiten

Alle andere activiteiten voor dit seizoen, zoals het Mixtoernooi etc., vervallen ook.

Contributie

Wij begrijpen goed dat de maatregelen tot individuele vragen leiden met betrekking tot de contributie. Jullie contributie wordt voornamelijk besteed aan het kunnen trainen en korfballen in de zaal en op het veld. Wij dienen hiertoe allerlei rekeningen te betalen aan de bond en het Sportbedrijf Heerhugowaard. Hoe deze instanties omgaan met de onvoorziene situatie is vooralsnog niet bekend; wij kunnen op onze beurt daarom nog niet zeggen hoe wij hieromtrent met onze contributiebetalers om zullen gaan. Dit heeft natuurlijk onze volle aandacht en ook hierover berichten wij jullie zo spoedig mogelijk. Aangetekend hierbij dient ook, dat wij als vereniging in de huidige situatie geen inkomsten binnen krijgen (kantine!).
De problemen die zijn ontstaan zijn groot, de gevolgen van de situatie zijn voor een ieder verschillend. De gemeenschappelijke factor waar we als sportvereniging mee te maken hebben, is, dat alle sporters en verenigingsbesturen in het hele land met hetzelfde probleem kampen: hoe om te gaan met de ontstane situatie? Landelijke maatregelen zijn getroffen om de economische schade zo beperkt mogelijk te houden; maatregelen richting sport- en andere verenigingen nog niet en of die er komen is vooralsnog onduidelijk.

Het is moeilijk strijden tegen een onzichtbare tegenstander, verlies ligt daarom op de loer. Laten we er als sporters in ieder geval de moed in houden. Wij wensen iedereen veel sterkte toe in de persoonlijke levenssfeer!

Namens het bestuur
Piet Doedens

Corona UPDATE 23 maart : De deuren blijven gesloten tot 1 juni, tweede helft veld afgelast

door: Rudy Rosman namens het bestuur

UPDATE 23 maart 22.15 uur

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).

UPDATE 23 maart 22.15 uur

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).

UPDATE 17 maart 14.30 uur
In overleg met Zhengzhou is besloten de trip van TeamNL Korfbal van eind mei naar China af te gelasten. Voor volgend jaar onderzoekt zowel het KNKV als de KNKB (Belgische bond) de mogelijkheid om aan het toernooi van Zhengzhou deel te nemen.

—–
UPDATE 16 maart 21.00 uur
Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen – ook gelet op de toespraak van premier Rutte van 16 maart – heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april
Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. Ditzelfde geldt voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de wedstrijden en/of evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden.

Over de specifieke afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april aanstaande een besluit of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

Wedstrijdkorfbal (zaal)
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit.

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft.

Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

Veldcompetitie
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden
Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het lukt ons niet om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er over de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in antwoorden op de meest gestelde vragen.

‘Met z’n allen het beste ervan maken’
KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”

—–
UPDATE 13 maart: 13.00 uur
De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft besloten het IKF U19 Open European Korfball Championship 2020 in Leeuwarden (10-12 april) af te gelasten. Meer informatie vind je op de website van de IKF.

Het KNKV heeft besloten ALLE korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Het bestuur van Apollo besluit om deze richtlijnen te volgen en alle trainingen en (oefen)wedstrijden t/m 31 maart af te lasten. Ook het geplande Keeztoernooi kan hierdoor geen doorgang vinden.

Wij houden jullie via de website op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.
Meer informatie over de consequenties van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk.
Datum: 12 maart 2020 uur

WEDSTRIJDPROGRAMMA 14 MAART t/m 29 MAART !!

door: WZ zaken

WEDSTRIJDPROGRAMMA 14 MAART t/m 29 MAART !!

WEDSTRIJDPROGRAMMA 14 MAART t/m 29 MAART !!

Leeghwaterbrug is dit weekend afgesloten!

door: Technische Commissie

Hou rekening met extra reistijd naar uitwedstrijden! Leeghwaterbrug is dit weekend afgesloten!

Hou rekening met extra reistijd naar uitwedstrijden! Leeghwaterbrug is dit weekend afgesloten!

Lees meer in het originele bericht:

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200304_95873352/leeghwaterbrug-in-alkmaar-gaat-dicht-behalve-rond-voetbalduel-az-ado-den-haag

WEDSTRIJDPROGRAMMA 29 FEBRUARI t/m 15 MAART !!

door: WZ zaken

WEDSTRIJDPROGRAMMA 29 FEBRUARI t/m 15 MAART !!

WEDSTRIJDPROGRAMMA 29 FEBRUARI t/m 15 MAART !!