Buitengewone Ledenvergadering

door: Maudi namens het bestuur

ma 10 dec 2018 om 20:00 uur

Beste allemaal,

Het bestuur doet via deze e-mail de oproep voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Korfbalvereniging Apollo op maandag 10 december 2018.

Op de agenda staat uitsluitend het aangaan van een nieuwe lening ter vervanging van onze huidige lening met de Rabobank.

De aanwezigheid van het minimum aantal van tenminste éénderde van de stemgerechtigde leden is vereist om
een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen.

Indien u verhinderd bent kunt u uw stem echter ook kenbaar maken door middel van een mail naar de secretaris waarin u aangeeft vóór of tegen het voorstel te stemmen, pas na een bevestigingsmail door de secretaris is uw stem ook daadwerkelijk ontvangen en geregistreerd.

Maandag 10 december 2018
20.00 uur
Kantine KV Apollo
Vanaf 19.45 uur is de kantine geopend en staat de koffie/thee klaar.

De bescheiden zijn bijgevoegd en zijn te downloaden door op de betreffende button te klikken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Maudi Groot

Secretaris bestuur KV Apollo
secretaris@kvapollo.nl
06-47890798

Download de bescheiden

https://www.kvapollo.nl/wp-content/uploads/BAV-KV-Apollo-10-12-2018-bescheiden.pdf

Link naar de mailing

https://mailchi.mp/614b514a9cf3/buitengewone-ledenvergadering-apollo