Artikelen door Rudy Rosman

Coronaprotocol seizoen 2020-2021

Het nieuwe korfbalseizoen staat voor de deur en zoals de zaken er nu voor staan, kan de kantine weer open. Een prettig gegeven, want de kantine-opbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.
Het kunnen openen van de kantine is echter wél aan regels gebonden. Deze regelgeving is verwoord in het Kantine Protocol dat op de site te vinden is. Het protocol heeft het fiat gekregen van de gemeente Heerhugowaard en dient strikt uitgevoerd te worden.
Wij vragen derhalve aan alle leden en belangstellenden om zich goed rekenschap te geven van het protocol. De handhaving zal stringent uitgevoerd gaan worden.

Toernooi WMC en parkeren

WMC houdt over meerdere dagen een toernooi. Afgesproken is dat het middenterrein op 15, 18, 20 en 22 augustus is afgesloten voor auto’s. Auto’s kunnen op het grote parkeerterrein worden geparkeerd.
Voetgangers en fietsers kunnen gewoon via de poort naar binnen.

Algemene Ledenvergadering

De datum voor de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld op maandag 5 oktober om 20.00 uur. In verband met Corona kan er uiteraard van alles veranderen. Hoe we de vergadering gaan houden is ook nog niet bekend. Hou daarom de website en Social Media in de gaten.

Sleuteladres

Voor het veldseizoen zijn we op zoek naar een sleuteladres voor op trainingsavonden. Het gaat erom dat je thuis bent om 18.00 uur op dinsdag en donderdagavond en dat je in de buurt van het veld woont.

Sleutels

Het bestuur wil graag inventariseren waar en wie op dit moment sleutels van Apollo in zijn of haar bezit heeft. We willen onze sleutellijst weer up-to-date maken. Omdat er sleutels naar andere handen gaan zonder dat het bestuur op de hoogte wordt gesteld is op dit moment het overzicht zoek.

Hervatten of niet (Update) We gaan weer trainen!

Aan de leden en ouders van jeugdleden,

Na de berichtgeving van de regering gisteravond is er een nieuwe situatie ontstaan. Deze nieuwe situatie noopt ons om terug te keren op ons oorspronkelijke besluit om het seizoen ‘19 – ‘20 als beëindigd te beschouwen. We gaan de komende tijd benutten om één en ander operationeel te maken. Hiertoe is een commissie in het leven geroepen. Zij zullen de vereiste maatregelen treffen om op zo kort mogelijke termijn de trainingen op een verantwoorde wijze te laten beginnen. Het voorstel dat zij zullen voorleggen dient wel eerst de goedkeuring van de gemeente te krijgen. Zodra wij groen licht krijgen worden jullie hiervan op de hoogte gesteld en zal duidelijk worden gemaakt hoe de trainingen voor de verschillende leeftijdscategorieën er uit komen te zien. Volg daarom de berichtgeving op de site.

Hervatting trainingen

Beste ouders van jeugdleden,

Nu er toestemming is van de overheid om weer te gaan sporten, komen er vele vragen bij ons binnen over hoe dit voor de leden van Apollo georganiseerd gaat worden.
De vereniging volgt de procedures zoals die aangegeven worden door de korfbalbond. Eén van de belangrijkste zaken hierbij is de vraag wat de verschillende gemeentes voor richtlijnen geven. Wij wachten op dit moment op de richtlijnen van onze gemeente. Wat wij doen is achter de schermen al vast uitdenken welke maatregelen wij in ieder geval zullen moeten nemen als vereniging.

Van de Voorzitter (rectificatie opzegdatum moet zijn 15 mei)

Lieve Apolianen,

Het is een rare tijd; iedereen heeft er last van. Niets staat vast.
Als bestuur blijven we op de hoogte van alles. We doen de dingen die goed zijn op dit moment. Vragen worden gesteld, antwoorden zijn -begrijpelijk- niet zo maar gegeven. Wij duisteren ook.
Opzegtermijn: 15 mei, dat blijft.
Contributie is een heikel punt; we denken na.

Voor wat betreft het beginnen van de trainingen voor de jeugdleden wachten wij op de richtlijnen cq het advies van de gemeente. Houd de site in de gaten!

Goede wensen namens ons, samen en sterk!

Piet

Van de voorzitter

Beste Apollo-leden en andere site-lezers,

Nu de landelijke standpunten van regeringswege voor een ieder duidelijk zullen zijn en de berichtgeving van het KNKV ons geleerd heeft dat er voor KV Apollo geen wedstrijden meer gespeeld gaan worden dit seizoen, wil het bestuur zich tot jullie wenden.

Voor wat betreft het beginnen van de trainingen voor de jeugdleden wachten wij op de richtlijnen cq het advies van de gemeente. Houd de site in de gaten!

Corona UPDATE 23 maart : De deuren blijven gesloten tot 1 juni, tweede helft veld afgelast

UPDATE 23 maart 22.15 uur

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie – dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling – besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).