Vertrouwenscontactpersoon

 Vertrouwenscontactpersoon

Vorig jaar heeft het bestuur, naar aanleiding van de voorstellen van de 2020-commissie besloten om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. We hebben gekozen voor twee personen: Anita Pieket en Yoram van de Boer.

Beiden hebben vorig jaar de cursus VCP gevolgd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is -via stemming- akkoord gegaan met deze benoeming.

De VCP-ers zijn er om onafhankelijk te luisteren naar misstanden binnen de vereniging. Denk hierbij aan seksuele intimidatie en pesterijen.

Zit je ergens mee neem dan contact op met:
Anita: 06 – 18 32 20 60
Yoram: 06 – 81 49 48 17

Namens het bestuur
Piet Doedens

 

 

Social media

Facebooktwitter

Laatste Tweets

Latest Posts

In verband met werkzaamheden aan de site, hier geen Facebookberichten meer.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden indien men vóór 15 mei van het lopend bondsjaar schriftelijk opzegt bij de secretaris: secretaris@kvapollo.nl of via Postbus 358, 1700 AJ HEERHUGOWAARD.